Co nabízíme členům

Asociace Malých inovativních škol sdružuje školy,  které jsou otevřeny novým cestám – hledají, využívají a informují o inovacích ve vzdělávání.

Fungování MIŠ je založeno na vzájemné podpoře členů. Z tohoto důvodu chceme využít silné stránky každé školy a zároveň nabízíme níže uvedené formy podpory.

Členství v Asociaci Malých Inovativních škol je zpoplatněno částkou 1500,– Kč za rok, kdy v ceně prvního roku je návštěva dvou členů MIŠ a poskytnutí zpětné vazby, sleva 20% na vzdělávací akce MIŠ a poradenství v běžném rozsahu od lokálních členů MIŠ s podporou od členů výkonného výboru a přenosu dotazů do dalších skupin MIŠ.

 

Zařazení do lokální skupiny – MIŠ:

  • Síťování škol do lokálních skupin vzájemné podpory (ve větší skupině je síla) a vytvoření bezpečného virtuálního prostoru pro diskuze a vzájemné poradenství (uzavřená facebooková skupina s provázáním na další skupiny). Na základě naší zkušenosti síťujeme školy do menších skupin v kterých je možné udržet důvěru a pocit, že se všichni znají a důvěřují si. V případě náročnějšího problému je v každé lokální skupině člen výkonného výboru MIŠ, který přenese dotaz do dalších skupin.
  • Setkávání s výměnou zkušeností – jednou ročně osobní setkání v dané lokalitě s dalšími lidmi z podobně uvažujících škol (zástupce MIŠ k dispozici na akci) a výhledově odborně zaměřené setkávání (například angličtinářů z MIŠ)

Zpětná vazba od inovativně orientovaných lidí z MIŠky:

  • Návštěvy a zpětnou vazbu – škola v prvním roce projde návštěvou člena MIŠ a získá zpětnou vazbu ke své činnosti (po vyžádání je toto možné i v dalších letech) – jde o formativní zpětnou vazbu v bezpečném prostředí

Zastupování členů navenek
o Komunikace s MŠMT
o Komunikace s dalšími odbornými partnery a profesními sdruženími (SKAV, Vzdělávání především atd.)
o Komunikace s veřejností

Asociace MIŠ pořádá své vzdělávací akce a sdílí vzdělávací akce svých členů
o Jak založit MIŠ
o Jak uřídit ekonomiku MIŠ
o Jak učit v MIŠ

Asociace MIŠ Vám dá k dispozici materiály, které můžete využít pro oficializaci vzájemné spolupráce mezi blízkými školami

  • Tato spolupráce může být v oblasti sdílení dokumentů, krizového jištění, spolupráce v oblasti personální atd.
  • V rámci MIŠi jsou zpracována memoranda o spolupráci, které tuto spolupráci oficializují a pomůžou Vám vyspecifikovat oblasti spolupráce
  • Můžete je využít ve vztahu k cílové skupině školy a vytvoření větší jistoty v dlouhodobém horizontu fungování.
  • Jde o intenzivní spolupráci maximálně 3. škol