Supervizní skupina

Supervizní skupina pro ředitele škol se otevírá pro rok 2022 s termínem prvního setkání 13. a 14. ledna 2022

Supervizní skupina se uskuteční pouze pokud bude možné setkávání tváří v tvář –  pokud ne bude platba vrácena.

Informace v PDF –  Supervizní skupina pro ředitele škol 2022

Přihlašování ZDE

Více informací na jan.sykora@asociacemis.cz

Asociace malých inovativních škol Vás zve na supervizní skupinu pro ředitele škol

 

Pozice manažera je v mnoha ohledech osamělá, přináší mnoho výzev a požadavků a zároveň je mezi ostatními členy týmu unikátní. Pro úspěch každé organizace (tedy i školy) je klíčové, aby manažeři na všech úrovních pracovali dobře, byli opečovaní a měli prostor se rozvíjet a promýšlet řešení problematických momentů. Supervizní skupina je místo, kde je právě toto ideálně možné.

Nabízíme citlivě a dynamicky utvářený prostor, kde můžeme pojmenovávat, rozklíčovávat, volit mezi různými řešeními a hledat nejlepší možné cesty postupu. A také nezapomínat na sebe a na to, jak to všechno přežít.

Budeme používat metodu supervize – tedy reflexe vlastní práce zaměřené na rozšiřování porozumění, řešení obtížných situací a učení se prostřednictvím vlastní zkušenosti a sdílení s ostatními.

Pro účast ve skupině není nutná předchozí zkušenost účastníka se supervizí. Pro účast ve skupině je vhodná ochota sdílet, klást si otázky a motivace se měnit, posouvat dál a učit.

 Ohlasy minulých účastníků:

Supervizní skupina ředitelů soukromých škol mi dala víc, než jsem čekala (a čekala jsem toho od ní dost). Učitelů je ve škole vždy několik, ale ředitel jen jeden, takže možnost sdílet radosti a hlavně strasti s někým, kdo řeší to samé, bylo nečekaně úlevné, mnohdy velmi silné a hlavně vždycky užitečné a inspirativní. Až jednou setkávání skončí, budou mi velmi chybět.

Lenka

Supervizní skupina pro ředitele pro mě na prvním setkání znamenala velké překvapení – do jakých hlubin jsme se za krátkou dobu poznali, co všechno jsem si skrze příběhy druhých uvědomila. Sdílení příběhů a hledání řešení či jen prosté naslouchání mi přinesli zklidnění, že problémy nás ředitelů jsou velmi totožné, všichni se občas cítíme osamoceni, zničeni, pokládáme si otázky po smyslu všeho….Na základě zkušenosti ze skupiny jsem vyřešila ve škole a v sobě několik témat, problémů a začala intenzivně pracovat na svém osobním zklidnění, čímž jsem dala naší škole možná nejvíce :-).
Jiřina

Struktura a počet hodin

Skupina bude mít maximálně 12 členů a je koncipovaná jako uzavřená – není možné do ní v průběhu roku dále přistoupit.

Skupina společně stráví 6 dní – dva úvodní dny a další 4 dny v jednodenních setkáních.

V průběhu setkání je většina času věnována práci na tématech, která přinášejí členové skupiny.

 

 

Termíny rámcový obsah setkání

  1. – 14. 1. 2022– úvod, seznamování se navzájem i se supervizí, pravidla spolupráce a první supervizní práce (Střední, či Východní Čechy)

Termíny dalších setkání – lokalita se domluví na prvním pobytovém setkání.

  1. 3. – práce na supervizních tématech účastníků

19.5. – práce na supervizních tématech účastníků

  1. 9. – práce na supervizních tématech účastníků

8.12. – trochu poslední práce, uzavírání, loučení

Cena:

13.800,– (+ ubytování a stravování na prvním setkání)

 

Profily supervizorů

Skupina je po celou dobu vedena dvěma supervizory z týmu TUDYTAM (www.tudytam-vzdelavani.cz), což nabízí velkou možnost improvizace, bezpečí i radosti ze společné práce. Oba supervizoři mají vzdělání v oboru supervize a dlouholetou zkušenost ve vedení supervizí v různých kontextech.

 

Honza Kostečka

Potulný profesionální konzultant a amatérský DJ, milovník rodinného života a blízkého lidského kontaktu. Honza si práci užívá a chce, aby plynula jako příjemný večírek.

Za ty roky, co se odpovědně noří do zákoutí řízení různých organizací, dokáže nadchnout svojí energií, posunout vás v náročných situacích, vydržet i těžké věci a taky si z toho dělat legraci (někdy i srandu). Zajímá ho, co je tady a teď. Budoucnost vaší organizace vidí téměř výhradně strategicky dobře. V TUDYTAM se věnuje poradenství při rozvoji a tvorbě strategie organizací, řešení manažerských problémů, případové, týmové i individuální supervizi. Honzovou specializací jsou supervize pro manažerské týmy a manažery na vrcholných pozicích.

Daniel Kaucký

Buďte si jisti, že ať se děje cokoli Dan se na to napojí a přidá svoji energii. Možná Vás vyprovokuje, nebo nabídne nečekanou perspektivu. Z pozice protřelého supervizora a lektora volí odvážné strategie a nabízí překvapivé úhly pohledu.

Pracoval 15 let v neziskové organizaci Fokus Praha jako metodický ředitel. Lektorsky se dlouhodobě soustředí na téma zvládání obtížných situací a agrese. Řadu let superviduje týmy v oblasti sociálních služeb. Víc a víc je fascinován facilitací interpersonálních konfliktů a je celkově zapálen do zkoumání rozmanitostí vnitřního i vnějšího pole komunikačních procesů. Rád povzbuzuje vnitřní volnost otevírající souhru s druhými.

Jak Daniel a Honza pracují? – Podpora a Spojení, Radost z Práce, Reflexí ke Změnám

Podpora je v síle spojení

Dáváme podporu těm, kteří podporují jiné. S přijetím podpory pro sebe si mohu dovolit dávat jí přijatelně druhým. Dovolte si s námi laskavé kolegiální spojenectví určené pro detailní průzkum toho, co se odehrává.

Práce je nám radostí

Momenty radosti a spokojenosti jsou nezbytné přísady. Práce nám pak chutná, baví nás, jde nám a děláme jí rádi. Držíme se radosti tam, kde je, a uvolňujeme jí cestu tam, kde se zdá, že není. Radost z práce dáváme do každého momentu.

Reflexí práce navádíme ke změnám

Je důležité promýšlení a reflexe toho, co se děje. V naší práci je promýšlení odrazovým můstkem k posunu. K posunu k lepšímu, k řešení obtížného, k rozvoji skvělého. I malý krok se počítá a velké věci se skládají z malých kroků. Naše práce vede ke změnám.